Pedagogisch beleid 2017-04-28T08:36:59+00:00

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van Nanny Service Nederland blijft in beweging. Uitgangspunt van onze pedagogische visie is het spelenderwijs werken aan de brede ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Wij willen aansluiten bij de behoeften van kinderen en hun ouders en daarmee een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling. Belangrijk hierbij is het bieden van een structuur en werken volgens een dagindeling. Al onze Nanny’s zijn gekwalificeerd om u te ondersteunen tijdens de opvoeding en blijven zich ontwikkeling op pedagogisch gebied.

Bij Nanny Service Nederland bieden wij kwalitatieve opvang aan huis. Kwalitatieve opvang houdt in dat we de structuur en routines hanteren vanuit de kinderopvang. Dit biedt structuur en veiligheid. Vanuit die veilige wetenschap zullen kinderen zich prettig voelen en zich daardoor beter ontwikkelen. Onze nanny’s werken vanuit aantal uitgangspunten;

• kinderen leren respect hebben voor elkaar;
• kinderen over teleurstellingen heen helpen;
• emoties bespreekbaar maken en laten merken dat het normaal is om je emoties te tonen;
• de kinderen de ruimte geven om zichzelf te ontplooien; soms is het goed om wat afstand te nemen van de kinderen;
• Structuur bieden aan kinderen door een dagindeling en het stellen van regels en grenzen;
• Kinderen het gevoel geven van vertrouwen, veiligheid en geborgenheid

Wij zien opvang als een samenwerking tussen ouders en nanny’s om kinderen een liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze uitgedaagd worden om zich optimaal te ontwikkelen.

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun dierbaarste bezit toe aan een nanny. Ouders moeten de zekerheid hebben dat ook in hun afwezigheid een veilige opvang en verantwoorde opvoeding wordt geboden.

Voor een uitgebreide visie van ons pedagogisch beleid, kunt u altijd ons pedagogisch beleidsplan opvragen.

Onze Nanny hoort volledig bij het gezin, zo zijn wij op haar gesteld.

Familie Heeren uit Haarlem april 1, 2017

Lees meer reviews

Deel deze pagina via social media

Deel deze pagina met een vriend