Nanny Deluxe & Plus 2017-04-18T18:06:54+00:00

Nanny Deluxe en Nanny Plus (met recht op kinderopvangtoeslag)

De Nanny Deluxe en de Nanny Plus zijn meest uitgebreide services van Nanny Service Nederland. Bij deze service verzorgt Nanny Service Nederland de werving en selectie, de Overeenkomst van Opdracht en de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Nanny Service Nederland begeleidt zowel de Nanny als het gezin tijdens het hele traject. Samen met de Nanny wordt de risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd bij het gezin. De Nanny wordt begeleid bij het behalen en herhalen van de cursus EHBO voor kinderen en het aanvragen van de VOG. Als de Nanny werkzaam is in een gezin wordt er maandelijks geëvalueerd met zowel het gezin als de Nanny. De Nanny wordt ondersteund door diverse trainingen en door de pedagogisch begeleidt. Daarnaast komen wij 2 keer per jaar op bezoek bij het gezin aan huis en voeren jaarlijks de Risico Inventarisatie uit.

De Nanny is verantwoordelijk voor de verzorging van de kinderen en geeft hen een gevoel van veiligheid en geborgenheid. De Nanny haalt en brengt de kinderen naar school, peuterspeelzaal of andere activiteiten. De Nanny zorgt ervoor dat de kinderen hun dagelijkse ritme houden en liefdevol worden opgevangen. Op het moment dat u niet thuis bent, is de Nanny de professionele kracht die uw gezin draaiend houdt.

De Nanny zal een team vormen met de rest van de werkende Nanny’s zodat zij elkaar kunnen vervangen in geval van ziekte en vakantie. Bij ziekte en vakantie ondersteunt Nanny Service Nederland bij het zoeken naar een vervanger. In overleg is het mogelijk dat de Nanny, naast dat zij voor de kinderen zorgt, boodschappen doet en eten kookt en licht huishoudelijke taken verricht. Dit zijn afspraken die kunnen worden vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht.

Bij de Nanny Plus zoeken wij geen vervanging bij kortdurend verzuim van de Nanny. Bij lang durend verzuim betaalt u hiervoor € 100,- wervingskosten. Daarnaast vervallen de tussentijdse contactmomenten.

Regeling dienstpersoneel aan huis

Wanneer een Nanny minder dan 4 dagen per week voor u werkt, kunt u gebruik maken van de regeling dienstverlening aan huis. Deze regeling houdt in dat u geen sociale lasten en premies hoeft te betalen voor uw Nanny. Wanneer u 4 of meer dagen per week opvang nodig heeft, dan regelen wij een tweede Nanny voor u. U kunt op deze manier toch gebruik maken van deze regeling. Voor meer informatie over de regeling dienstverlening aan huis verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nanny Deluxe

60,00per maand
 • Recht op Kinderopvangtoeslag
 • Werving & selectie
 • Opdrachtovereenkomst
 • Risico-inventarisatie
 • Maandelijkse evaluatie met gezin
 • Maandelijkse evaluatie Nanny
 • Inspanningsverplichting bij verzuim Nanny

Nanny Plus

30,00per maand
 • Recht op Kinderopvangtoeslag
 • Werving & selectie
 • Opdrachtovereenkomst
 • Risico-inventarisatie
 • Jaarlijkse evaluatie met gezin
 • Jaarlijks evaluatie Nanny
 • GEEN vervanging bij verzuim Nanny

Deel deze pagina via social media

Deel deze pagina met een vriend