Nanny Deluxe

Onze uitgebreide en langlopende pakket Nanny Deluxe  staat garant voor het vinden van een geschikte Nanny voor je gezin. Naast dat we regelmatig contact met elkaar hebben over de wensen en behoeftes verzorgen wij het hele traject van werving en selectie over de overeenkomst tot inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Samen met de Nanny wordt de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd. De Nanny wordt begeleid bij het behalen en herhalen van de cursus EHBO voor kinderen en het aanvragen van de VOG.

Tijdens de samenwerking wordt er regelmatig geëvalueerd met zowel het gezin als de Nanny. De Nanny wordt ondersteund door diverse trainingen en pedagogisch begeleid. Daarnaast komen wij 2 keer per jaar op bezoek bij het gezin aan huis en voeren jaarlijks de Risico Inventarisatie uit.

De Nanny vormt een team met de rest van onze werkende Nanny’s zodat zij elkaar kunnen vervangen in geval van ziekte en vakantie. Bij Nanny Deluxe ondersteunt Nanny Service Nederland kosteloos bij het zoeken van een vervanger.

Naast de verzorging van de kinderen, het halen en brengen van en naar school, peuterspeelzaal of andere activiteiten, het opvolgen van hun dagelijkse ritme houden en liefdevol opvangen van de kinderen is het in overleg mogelijk dat de Nanny lichte huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen en eten koken, verricht.

Met deze services van Nanny Service Nederland heb je recht op kinderopvangtoeslag. Bereken met de bruto-netto calculator de netto bijdrage voor een Nanny aan huis.

Onze all-in advies tarieven voor Nanny Deluxe (met recht op kinderopvangtoeslag) liggen rond de €18,50 per uur. Neem snel contact met ons op voor een kostenberekening voor jouw gezin. 

Regeling dienstpersoneel aan huis

Wanneer een Nanny minder dan 4 dagen per week voor je werkt, kun je gebruik maken van de regeling dienstverlening aan huis. Deze regeling houdt in dat je geen sociale lasten en premies hoeft te betalen voor jouw Nanny. Wanneer je 4 of meer dagen per week opvang nodig hebt, dan kunnen wij een tweede Nanny voor je regelen. Je kunt op deze manier toch gebruik maken van deze regeling. Voor meer informatie over de regeling dienstverlening aan huis verwijzen wij je naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nanny Deluxe

  • Recht op Kinderopvangtoeslag
  • Werving & selectie
  • Opdrachtovereenkomst
  • Risico-inventarisatie
  • Regelmatig contact met gezin
  • Begeleiding Nanny
  • Inspanningsverplichting bij verzuim Nanny

Deel deze pagina via social media